ΥΔΡΟΚΟΠΗ

ΥΔΡΟΚΟΠΗ

Η κοπή με τεχνολογία υδροκοπής επιτυγχάνεται μέσω μίας δέσμης νερού μικρής διαμέτρου και υπερ-υψηλής πίεσης. Η ευελιξία κοπής δίνει μεγάλες δυνατότητες σε όποιον επιθυμεί υψηλή ποιότητα σε μεγάλα πάχη.

Η μικρή διάμετρος της δέσμης ουσιστικά κάνει δυνατή την κοπή και των πιο δύσκολο σχεδίων με γωνίες ή μικρά γυρίσματα που δεν θα μπορούσαν να κοπούν με οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, όσο μικρό και αν ήταν.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€